CHẬU RỬA BÁT 2 HỐ KC 014

Chậu rửa bát hố xifon tròn (Có hệ thống rửa cốc)

Size: 820x480x250

 

Liên Hệ Tư Vấn Ngay