Hotline:

0923.66.76.86

 • Vòi lavabo KC 200

  VÒI LAVABO TAY VUÔNG NHỎ ĐẦU XOAY THẤP KC 200

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Sen vòi
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Đồng
  Màu sắc Trắng
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

   

   

   

   

   

 • Vòi đơn KC SR04

  VÒI RỬA BÁT CẮM CHẬU KC 04

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

   

 • Vòi rửa bát KC SR111

  VÒI RỬA BÁT THÂN VUÔNG KC 111

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội
 • Vòi rửa bát KC SR110

  VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT KC 110

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội
 • Vòi rửa bát KC SR109

  VÒI RỬA BÁT CẦN CỨNG KC 109

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

   

 • Vòi rửa bát KC SR108

  VÒI RỬA BÁT CẦN MỀM KC 108

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

   

 • Vòi rửa bát KC SR107

  VÒI RỬA BÁT 3 ĐƯỜNG NƯỚC ĐẦU XOAY KC 107

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

 • Vòi rửa bát KC SR106

  VÒI RỬA BÁT TAY ĐŨA KC 106

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

 • Vòi rửa bát KC SR105

  VÒI RỬA BÁT CẦN XOAY KC 105

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

 • VÒI RỬA BÁT NÓNG LẠNH KC 104

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

 • Vòi rửa bát KC SR103

  VÒI RỬA BÁT DÂY RÚT KC 103

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng sứ
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội

   

 • Vòi rửa bát KC SR101

  VÒI RỬA BÁT 3 ĐƯỜNG NƯỚC KC 101

  Được xếp hạng 0 5 sao
  Vòi bếp
  Bảo hành 05 năm
  Xuất xứ KCG Chính Hãng
  Chất liệu Acrylic
  Màu sắc Trắng bạc
  Vận chuyển Miễn phí nội thành Hà Nội
Shopping Cart