KC – LE02

Chậu lavabo hình elip

Màu sắc: Màu đen (Gun Metal)

Kích thước: 650x380x110mm

 

Liên Hệ Tư Vấn Ngay