CHẬU RỬA BÁT 2 HỐ KC 012

Chậu rửa bát hố xifon tròn (Có hệ thống rửa cốc)

Size: 1000x480x250

 

Liên Hệ Tư Vấn Ngay